Episode 2397

#Mahlakung –Phetola Gentle Lethebe o boditše Jonjon gore batho kamoka ba go mo gatela mašemo ba a timelela.Naa Mojela Mojela o bolailwe ke mang? Naa e kaba ke ditsotsi tša go leka go mo tšeela koloi goba ke yena Phetola o mo romeleditše ka batho gore e bonagale nke o bolailwe bosenying ka ge le yena a ile a ratana le Matsheko?
Loading player...