ANC JANUARY 8 STATEMENT 2019

Letsatsi e be e le la 08 January 1912 ge go hlongwa mokgatlo wa SA Native National Congress woo moragonyana o tsebegilego bjalo ka ANC.Moruti John Langalibalele Dube o ile a kgethwa bjalo ka mopresitente wa mokgatlo wo e bile a se gona kopanong.Mokgatlo wo o lwetsego tokologo ya bontshi bja ma Afrika Borwa, history e re botsa gore o hlomilwe ka kerekeng ya Wesleyan ka Bloemfontein kua Mangaung.
Loading player...