Moremogolo

Bosegong bja lehono re rata go bolela ka taba ya go latofatsana bjalo ka maloko a lapa ka dilo tseo o hwetsago yo mongwe a sa di tsebe goba a sa di dira eupswa go na le mabaka ao ka ona ditatofatso tseo di mo swanelago le ge a sa di dira. Tabeng ye re nyaka go bolela ka pharela ya ge motho a swanelwa ke ditatofatso tse itseng eupswa a sa tsebe selo ka tsona, eupswa wa hwetsa maloko a mangwe a lapa a mo latofatsa ka tsona tseo ka fase ga mabaka a mangwe a morago, eupswa ya ba tseo a latofatswago ka tsona ka nako yeo ga a di tsebe goba ga a ne seabe go tsona.
Loading player...