Episode 2383

#Mahlakung –Alfios o botša Monica gore Nhlanhla o swanetše go sepela ka ge Mojela a bolokilwe , ka lehlakoreng le lengwe re kwa Titi a botša Rethabile gore le yena o swanetše go humana ditšhelete tša Mojela Mojela ka ge a senyagaletšwe ke tšhelete nakong ya ditukišetšo tša poloko ya gagwe.Naa Nhlanhla le Rethabile ba swanetše go fiwa setseka go tšwa ditšheleteng tša mohu Mojela Mojela?
Loading player...