Marriage is a gift from God - Lenyalo ke mpho go tswa kwa Modimong.

Se se netehatsang katlego ya lenyalo ga se ditebego kgotsa mahumo a a bonwang ka matlho. Mokgwa o montle ke karabo.
Looks & possessions cannot keep marriage in tact.
#Matlhwaring
#Manyeding
#Gamotinye
#Kagung
#Mo Gae