Karolo ya rre mo setshabeng jaaka ele mosireletsi le Rre Kaka Mokakale – Motlhatlheledi wa Setswana

Mo malobeng go ne go itsege thata fa rre ele moeteledipele ebile ele mosireletsi wa lelapa la gagwe; go bo go latela tikologo otlhe ka kakaretso.
Fa rre a le teng mo lapeng, go ne go itumelwa ebile go tshelwa ka phutologo ele fa botlhe ba itse gore ba sireletsegile ebile sengwe le
sengwe se se tlhokegang rre oteng otla neela jaaka go tlhokega. Malatsing ano a segompieno go tota go senyegile gose nene, bo rre ba a tshabiwa jaaka ba iphetotse dilalome mo malapeng a bone.
Fa rre a tsena mo lapeng mme le bana ba felelwa ke monyebo go nna le Khutsafalo ya gore kana nako nngwe le nngwe go ka tsoga ya matlho-mahibidu. E ka tswa go senyegile kae bo rra etsho?