Episode 2374

#Mahlakung –Jo nna wee!Gape lekgarebe leo Mojela Mojela a bego a dula le lona le tlile gabo Mojela Mojela, le dutše matraseng bjalo ka mohwana.Naa ge baratani ba be ba dula mmogo ,ka Vat and Sit ba se ba nyalana, ge o mongwe wa balekane a ka hlokagala go swanetše go diragale eng.Naa lekgarebe la mohu Mojela Mojela le swanetše go dula matraseng goba goba bjang?
Loading player...