Episode 2371

#Mahlakung –Alfios o sola Moruti Kgole ge a tlile lapeng la gagwe ntle le gore ba mmegele ka lehu la Mojela Mojela le gore tšhipi ya Block e lle go tsebiša batho ka lehu leo.Naa Moruti Kgole o phošo go ya lapeng la Alfios, gona ke neng moo batho ba swanetšego go thoma go ya ka lapeng la lehu go hloboša , gona pego ya lehu ba swanetše go e humana bjang kae pele ba ka tla ka lapeng?
Loading player...