Nkane bontši bja batho ba baso re sa thušane?

THOBELA FM  |  DITLALEMESO
Ke eng se se dirang gore rena batho ba baso, re palelwe ke go hwetša mešomo ge re fetša ka di grada (degrees) tša rena? Nkane bontši bja batho ba baso re sa thušane? Ge o ka lebelela, di company tše dintši di na le balaodi ba batho ba baso matšatši a. A ekaba ele gore re paledišwa ke dithuto tše re di hwetšang mo dikolong tša gaborena naa? #DITLALEMESO