13 Nov Fa ore o nyetse kgotsa nyetswe semmuso kefa gole jang le le Mme Khumo Tladi ke Senior Social Worker

MOTSWEDING FM  |  KGOTLHA O MONE
Lenyalo ke karolo e nngwe ya botshelo fare setse rele mo kgolaganong, Tomaeza le Sammy Fever ba buisana le Mrs. Khumo Tladi ke Senior Social Worker gotswa kwa Family South Africa ke go nyala/nyalwa semmuso.
Loading player...