#IdibalaChallenge VS Epilepsy South Africa

THOBELA FM  |  DITLALEMESO
Mokgahlo wa Epilepsy South Africa o na le ngongorego ka #IdibalaChallenge. Ba re #IdibalaChallenge e nyefola le go dira metlae ka bolwetši bja Epilepsy. The Road Traffic Management Corporation le yona e opa ke hlogo ka ge batho ba ekiša go idibala ba otlela sefatanaga. Maikutlo a gago ke a mafe ka di ngongorego tše? A naa o dumelelana le dipelaelo tša mekgahlo ye naa? Mabaka a gago ke a mafe? #DITLALEMESO