16 Nov Puisano le Cassper Nyovest

Re nale Cassper Nyovest, Mufasa, Mr Fill up the Dome mmogo le seopedi se se leng kwa maemo a kwa godimo mo nageng ya rona ka kakaretso. Ke mothei wa Family e e leng lekgotlhakgatiiso la mmino, o rekisa di tickets le di album jaaka Data. Re bua le ene re totile tiro ya gagwe mmogo le botshelo ka kakatso. Ken ale bonnete jwa gore ke lekgetlho la ntlha re buisana le ene re bapile mmogo kgotsa a le mo studiong. Gets Getsa 2.0, Gusheshe, Sazoba Lit, Shebeleza, Tito Mboweni mmogo le tse dingwe tse dintsi di ntse dile mo ditlhaloganyong tsa rona. O belegwe ka ngwaga wa 1990 kgwedi ya Sedimonthole e tlhola malatsi a le 16. O goletse kwa Montshioa mm eke moo lerato la gagw la mmino le simolotseng gone. O dirile le Thasman, HHP gareng ga ba bangwe mme album ya gagwe ya Tsholofelo ke yone e e fetotseng Hip Hop mo nageng ya rona.
Loading player...