29 Nov Episode 2354

#Mahlakung- Joo wee! Bra Tick o tšeetše Rethabile koloi yeo a mo reketšego yona ge a be a mo kgalela go betha mmagwe Titi.Re bona Petronella a etile batho ba go yo senya Ticks corner pele ka lebaka la go betha Titi.Naa ye ke yona mekgwa e mekaone ya go rarolla mathata a selapa goba bjang?
Loading player...