27 Nov Episode 2352

#Mahlakung- Kapampa le Sticks ba swerwe e bile ba dumetše molato wa go golega Phetola.Sophia o a lla o botš Monica gore, “Le fihlile letšatši la malakia, bophelo bja ka bo ya le noka” gomme Brandon o a nyakega Police station.Naa se se ra go reng go bokamoso bja Brandon le Sophia?
Loading player...