Mo malobeng Motswana o ne a ipolela ka leboko. Mosola wa leboko ke eng? Rre Kaka Mokakale – Motlhatlheledi wa Setswana

Mo malobeng Motswana o ne a ipolela ka leboko. Mosola wa leboko ke eng? Re tlaa lebelela maboko a le mabedi a le mararo a a supang mosola wa leboko. Re tlaa tsaya leboko la kgoro.
Ke eng leboko la kgoro? A bagaetsho ba itse maboko a kgoro? Fa re a tlhokomela, a tlaa re sologela mosola ofe?