8 Nov Brigadier Petunia Lenono, tlhogo ya lefapha itikanelo ya tlhaloganyo ko SAPS ka mathata a bakang kgatello go badiri ba

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Brigadier Petunia Lenono, tlhogo ya lefapha itikanelo ya tlhaloganyo South African Police Service(SAPS), go sekaseka mangwe a mathata a bakang kgatello ya tlhaloganyo go badiri ba tirielo ya sepodisi mo nageng.
Loading player...