Mme Matshidiso Mokgabudi, moitsaanape wa mmalatlotlo ebile e le modirammgo wa maloba kwa Banka Kgolo ya bogareng ya naga

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Mme Matshidiso “Tshidi” Mokgabudi, moitsaanape wa mmalatlotlo(Charted Accountant) ebile e le modirammgo wa maloba kwa Banka Kgolo ya bogareng ya naga(SA Reserve Bank), le Tona e ntšhwa ya matlotlo, Rre Tito Mboweni. Re buwa leene ka mofuta wa moeteledipele yo Rre Mboweni eleng one, le go sekaseka seriti sa tiro ya boruni mo nageng.
Loading player...