Ngwao ya rona Batswana le Rre Kaka Mokakale – Motlhatlheledi wa Setswana (NWU – Potchefstroom Campus)

Re leba NGWAO ya rona Batswana. A lefoko le NGWAO le a re ama fa re tshela botshelo jwa letsatsi le letsatsi jwa setso sa Setswana? Ke ditsela dife tse re ka di dirisang go somarela NGWAO ya rona gore e seka ya nyelela?
A mme tsone ditsela tse, di kgotsofatsa tshireletso, le go godisa NGWAO ya rona jaaka Batswana? Fa re kgotsofetse, a re bona yone NGWAO e e tlaa gola go nta e godisa le bana ba bana ba rona?