O eme kae o le rre fa mme a amogela go go gaisa?

Fa borre ba tshoga go bona bomme ba amogela go ba gaisa, ba ka tswa ba tshosiwa ke eng? A gone fa rre a tshosiwa ke mme go bona a le mabogodika, o tshwanetse go tshoga?
A rre o tshwanetse go tshoga fa mme a mo gaisa ka tuelo? A go ya ka setso sa Setswana, mme o tshwanetse go ikgonara fa a amogela go gaisa rre? Ga se go amogela fela, go na le bomme ba ba eteletseng borre pele mo ditirong, a ntlha e e tshwanetse go tsenya rre tsebetsebe? O le Rre fa o bona tse di diragala, o ema kae?