Latlha matlapa mo botshelong mme o tlamparele Jesu

Moreri 3:1-5

Sengwe le sengwe se na le nako e se e tlhometsweng, le nako ya tiragalo nngwe le nngwe kafa tlase ga magodimo: 2 nako ya go tsholwa le nako ya go swa; nako ya go jala le nako ya go kumola se se neng se jetswe; 3 nako ya go bolaya le nako ya go fodisa; nako ya go thuba le nako ya go aga; 4 nako ya go lela le nako ya go tshega; nako ya go hutsafala+ le nako ya go tlolaka; 5 nako ya go latlha maje le nako ya go kokoanya maje; nako ya go tlamparela le nako ya go lesa go tlamparela;