Mosadi ke mosala-gae le Rre Mokakale

Re babatsa bomme ba ba tlhokomelang malapa mme re ba gopotsa gore ga ba direle ope molemo, ba di direla baratwa ba bone.
Re bona bomme ka bontsi ba le mabogodika, e le baeteledipele, e le batlhankedibagolo, e le magosi mme re a re mo leroleng le la ditiro tse dintsi le maikarabelo a bone a a thibang letsatsi, re a lemoga gore ba tshwere ka natla go aga malapa le go godisa bana (bangwe ba godisa bana ba le bosi), le fa go le jalo, maungo a matsapa a bone a a lemogwa e bile a a lebogwa.