15 Aug Maitemogelo a go etela naga ya Sudan le Lerato Mogoatlhe

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Lerato Mogoatlhe, mokwadi le mmega dikgang, yo a tsamaileng dinaga tsa Afrika di feta 20 a ithuta botshelo jwa baagi ba kontinente, ka naga ya Sudan, botlhoko jo bo tlisitsweng ke ntwa ya maraganela-teng, maemo a botshelo jalo le jalo. Seno ke morago ga tumallano ya go lere kagiso magareng ga Bokone Le Botwa jwa Sudan e amogelwe semmuso.
Loading player...