23 Jul Rre Ishmael Mnisi, sebueledi sa lefapha la dipalangwa bosetšhaba ka ntwa tsa borra-ditaxi le thebolo ya dilicense

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana gape le Rre Ishmael Mnisi, sebueledi sa lefapha la dipalangwa bosetšhaba, re lebella mmogo dintlha di le pedi, ntwa le go bolawa ga borra-ditaxi morago ga tiragalo ya kwa KwaZulu Natal le maikarabelo a mafapha a phakarano le di-license go neelana ka ditirelo tsa maemo a a kwa godimo mo dikaralong tse di farologaneng.
Loading player...