13 Jul Mathata a baagi ba tshwaragang le ona fa ba leka go boloka madi le Thabo Hollo – Head: Consumer Financial Education

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Thabo Hollo, tlhogo ya thuto ya tiriso ya madi kwa Nedbank, go lebella mathata a baagi ba tshwaragang le ona fa ba leka go boloka madi, bogolo jang mo seemong sa ikonomi se se naleng dikgwetlho jaaka sa gajaana.
Loading player...