12 Jul 6am Monitor

RSG  |  MONITOR
WAARSKUWING: Inhoud is seksueel van aard. Die Nasionale Departement van Basiese Onderwys stel voor dat omvattende vseksoorligting deel vorm van die nasionanle kurrikulum. Tans fokus die Nasionale Beleid oor seksvoorligting op aborsies en voorbehoedmiddels. Daar is 'n openbare deelname-proses in hierdie verband aan die gang en Joan-Marie Verhoef berig dat rolspelers gemengde gevoelens hieroor het.
Loading player...