Tsosoloso ya boitsholo; Go tewa eng ka seno le Rre Kaka Mokakale – Motlhatlheledi wa Setswana

Re tlhalosa ka la ntlheng gore go tewa eng ka mafoko a “Tsosoloso ya Boitsholo”? Re lebelela gore tlhaloso ya yone, e ka re thusa jang go e diragatsa jaaka maitlhomo e le go rotloetsa gore e diragadiwe mo dikarolong le maphata otlhe a botshelo. Ka ga se, re ka kgona go bopa setšhaba se se siameng le sa maitsholo mantle.