Go ruta bana ba rona botlhokwa ba botho le Mme Dimakatso Motiang – Clinical Psychologist

Re tshelela mo lefatsheng le segompieno le eleng gore le kgaogane le segaborona, botho le bone bo simolotse go nyelele go iketlile. Lelapa le kgona go lala ka tlala ntswa baagisane ba le teng. Bana ba kgona go tlhoka diaparo tse di moufuthu mo marigeng ano ntse baagisane le baagi mo motseng ka kakaretso ba ntse ba le teng.
Ditiragalo tsa mofuta ono mo malatsing a maloba di ne di seyo. Baagi mo motseng ba ne ba itsane botlhe ebile ba thusana ntle le go tlhopolola gore mang ke mang. Ngwana o ne a itse bagolo botlhe mo motseng e le batsadi ba gagwe mme a dira jaaka a laelwa ke mogolo mongwe le mongwe go sa kgathalatsege gore ke mme motsadi yo a mmelegeng kgotsa jaang.