Go amusa ngwana mme o na le mogare wa HIV le Dr Keoikantse Mpho Mogonediwa

Bomme bao ba nang le mogare wa HIV ba nna le ketsaetsego fa ba akanya ka go anyisiwa ga masea a bone gonne ba sa battle go fetisetsa mogare kwa baneng.
Ebile bomme go le gantsi ba rotloediwa go amusa bana gonne mashi a letsele e le one a loileng ka dikotla gape le kgolagano ya mme le ngwana e ungwelwa fa go amusiwa.