Banna le ditiro tsa basadi le Rre Kaka Mokakale – Motlhatlheledi wa Setswana (NWU – Potchefstroom Campus)

Go na le banna ba bantsi ba ba dirang ditiro tse go ya ka kgolo le tlwaelo ya rona re le Batswana, re tsayang gore ke ditiro tsa basadi mme ga di tshwanele banna. Ditiro di etsa booki, go dira ka meriri le go tlhokomela kgotsa go godisa bana re tsaya e le ditiro tse, ka tlwaelo, e leng tsa basadi. Re tsaya jang banna ba ba di dirang mo setšhaba?