Kgosi Ponatshego Mothibi ka go sitlhamololelwa ga motse wa bone goya mo profenseng ya NC gotswa NW

Maruping re kwa motseng wa Mothibi in Taung, wa Batlhaping ba ga Mothibi moeng wa rona ke Kgosi Ponatshego Mothibi, go tla go re tlotlela ka lemorago la motse wa bona. Re tla utlwa gape le maikutlo a gagwe ka go sitlhamololelwa kwa Profenseng ya Northern Cape go tswa mo North West jaaka ba sa bolo go kopa.