15 Jun Seemo le maikutlo a baagi ba kwa Russia morago ga o simolla ga sejana sa lefatshe le Thandeka Radebe

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Thandeka Radebe, moithuti kwa People’s Friendship University of Russia, mme ene a belegetswe kwa Kroonstad, go utlwa ka seemo le maikutlo a baagi ba kwa Russia morago ga o simolla ga sejana sa lefatshe maabane, le go fenya motshameko wa bona wa ntlha.
Loading player...