6 Jun SAPS Police Traineeships for 2018 to 2019 All Provinces le Brig Glenda Siwela – Head of Recruitment: SAPS

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Brigadier Glenda Siwela, go tswa kwa sepodising sa Afrika Borwa, go go bolella o le mošha ka ditshono tsa ikatiso ya bophodisa mo nageng ka bophara, ditlhokego ke eng le gore go tswallwa leng.
Loading player...