Ingxoxo noKing Prophet Ndwandwe, onabafazi ababili kanye nezancinza #IzingxoxoZamaBandla

Izingxoxo Zenkolo - Lucky Nkosi
"Unkulunkulu noMuntu Omusha" is a religious show for South African youth hosted by Boniswa Moto.
A religious show for South African youth with sermons, religious debates and discussions for youth and about youth. With no focus denominations, it is aimed at looking, questioning and researching on matters of religion and youth