ETIESE KWESSIES IN DIE PRAKTYK VAN HARTOORPLANTINGS

Moontlik gemaak deur MediClinic en
Edwin Hertzog, voorsitter van MediClinic.
Met: Anton van Niekerk, direkteur
van die US se Sentrum vir Toegepaste
Etiek, en Susan Vosloo, hartchirurg.
Soos by die oorplanting van enige
orgaan gaan ’n hartoorplanting gepaard
met verskeie etiese vraagstukke. Die
omstandighede van die skenker én die
ontvanger is belangrik asook dinge soos
nuwe wetenskaplike ontwikkelings,
kultuur en geloof. Verdien dit ook etiese
oorweging? Een van Suid-Afrika se voorste
hartchirurge werp lig op van die kwessies
rakende dié ingrypende operasie.