31 May ETIESE KWESSIES IN DIE PRAKTYK VAN HARTOORPLANTINGS

Moontlik gemaak deur MediClinic en Edwin Hertzog, voorsitter van MediClinic. Met: Anton van Niekerk, direkteur van die US se Sentrum vir Toegepaste Etiek, en Susan Vosloo, hartchirurg. Soos by die oorplanting van enige orgaan gaan ’n hartoorplanting gepaard met verskeie etiese vraagstukke. Die omstandighede van die skenker én die ontvanger is belangrik asook dinge soos nuwe wetenskaplike ontwikkelings, kultuur en geloof. Verdien dit ook etiese oorweging? Een van Suid-Afrika se voorste hartchirurge werp lig op van die kwessies rakende dié ingrypende operasie.
Loading player...