INGRID JONKER: DIE LAASTE BIOGRAFIE

Aangebied deur Penguin Random House.
Petrovna Metelerkamp het al die inligting
wat sy oor dié kultusdigter versamel het
nou bygewerk met indringende nuwe
navorsing en eksklusiewe foto’s. Sy vertel
vir Karin Schimke hoe talle voorheen
onbeantwoorde vrae oor Ingrid se lewe
en dood beantwoord word en hoe die
beeld weerlê word wat die wêreld van
Ingrid het. Sy wys van die foto’s en speel ’n
opname van ’n voorlesing deur Ingrid self.