Botshelo kwa Australia le Antoinette Thato Makatile Warden o a boneng nyalo koo

Re buisana Antoinette Thato Makatile Warden wa kwa Kagiso, Krugersdorp o tswile mo afrika Borwa ka Mopitlwe 1997 a leba Australia (Sydney), morago ga go nyadiwa a le dingwaga dile 23, ne ele modiredi wa SAA a dira jaaka Mothusi kwa difofaneng, o dirile dithuto tsa medical science, a dira kwa Royal Prince Alfred, clinical immunology (laboratory) 2000-2001, mme a boela kwa difofaneng koo a direlang Qantas.