5 May TREE AAN: DIGTERS IN AKSIE!

Moontlik gemaak deur NB-Uitgewers,
die Kaapse Forum vir Neerlandistiek,
SASNEV en die Vlaamse Regering.
Van die Kaapse Vlakte tot Antwerpen wys
dié digters wat van ‘n gedig ‘n show maak.
Die Kaapse rapper en woordtowenaar
Churchil ‘Meneer Naudé’ Naudé, die
Gansbaaise digter Jolyn Phillips en
die veelbekroonde Vlaamse digter en verhoogkunstenaar Charlotte van den
Broeck vertel – en wys – vir Danie Marais
hoe jy poësie voordra, uit jou kop lees,
met die gehoor speel, kletsrym, en jou
verhoogvrees beheer sónder om beheer
te verloor.
Loading player...