IS STELLENBOSCH VOL?

In samewerking met Stellenbosch 360.
Gesprekleier: Andreas van Wyk.
Met: Elize Anthony (sakevrou), Pat Botha
(belangegroep), Stan du Plessis (US),
Annemarie Ferns (Stellenbosch 360),
Dale Simons (sakeman) en Gesie van
Deventer (burgemeester).
Baie Stellenbossers meen die dorp
raak vinnig oorvol: Daar is al hoe meer
inkommers, meer woonkomplekse, meer
studente, meer besoekers, meer karre. In
die proses gaan die wese van Stellenbosch
as ’n historiese Bolandse dorp verlore. Is
dit so? Is dit ’n probleem? Indien wel, kan
en wil die dorp se inwoners iets daaraan
doen? Kom besin saam oor dié tameletjie.