4 May HOEVEEL % MOREEL IS DIE KERK? HET DIE KERK ’N MONOPOLIE OP MORALITEIT?

Met: Nelis Janse van Rensburg, Imam Shakier Vermeulen en Julie Claassens. Daar word gemeen dat die kerk sigself as die ‘morele polisie’ beskou. ‘Is dans sonde?’ was immers ’n belangrike vraag in die 70’s en 80’s. En die Sondagkoerant is in die geheim gelees. Vandag nog word die kerk soms beskuldig van ’n obsessie met mense se slaapkamers en wat daar gebeur, al dan nie. Wat is moraliteit? Wat het moraliteit met sonde te doen? Is die kerk die regte plek om aan te klop as ons wil weet wat moreel is of nie?
01:01:20
Loading player...