3 May KAREL SCHOEMAN SE LAASTE STEMME

Met: Dan Sleigh, Louise Viljoen, Cas Wepener en Tim Huisamen. Aangebied deur Human & Rousseau. Dié historiese improvisasie is een van Schoeman se laaste literêre werke voor sy afsterwe in 2017. Dit is ook die laaste teks waar hy sy hand aan fiksionele stemme waag – die opklink van ’n menigte immigrante aan die Kaap. Aan die hand hiervan word gekyk na dié skrywer se nalatenskap en hoekom hy ’n ‘anderster’ Sestiger was, waarna elke deelnemer sy/ haar mooiste Schoeman-roman kies.
Loading player...