HOEVEEL % HERVORM IS DIE KERK? WATTER PERSENTASIE IS ‘HERVORMD’? (IS DIE HERVORMING IETS OM TE GEDENK?)

Met: Vader Wim Lindeque, Robert Vosloo
en Jean Oosthuizen.
Op 31 Oktober 2017 was dit 500 jaar
sedert Martin Luther sy 95 stellings teen
die kerkdeur in Wittenberg vasgespyker
het. Oor die kerke van die reformasie
word egter gesê ecclesia reformata semper
reformanda (’n gereformeerde kerk moet
altyd reformeer). Hoe gaan dit met die
gereformeerde kerke en wat moet in 2018
hervorm word?
Loading player...