GELOOF OP DIE MARKPLEIN-GESPREKREEKS:

Aangebied deur die Stellenbosch
NG Moedergemeente.
Met: Johan van der Merwe, Leslie van Rooi, Nadia Marais
en Michelle Boonzaaier.
Gegewe die patriargale kultuur waarbinne
die Bybel tot stand gekom het, kon die kerk
hom/haar ooit uit die greep van manlike
oorheersing bevry? Is interseksionele
feminisme vreemd aan die wese van die
kerk en waar staan die kerk ten opsigte
van die aanvaarding of veroordeling
daarvan? (‘Interseksie’ is ’n handeling
of plek van deursnyding of kruising.)