2 May TANNIE EVITA EN PIK ONTHOU MADIBA

Met: Pieter-Dirk Uys, Pik Botha, Denis Cruywagen en Melanie Verwoerd. In die eeufeesviering van Madiba se geboortejaar onthou vier mense wat oor ons eerste demokraties-verkose president geskryf het die mens agter die woorde. Tannie Evita én Pieter-Dirk is daar, Pik huldig die man met wie hy ’n ‘onbekende en intieme verbintenis’ gehad het, en Denis die spirituele leier. En in volle sirkelgang lei ’n Verwoerd die gesprek!
Loading player...