Botshelo kwa New Zealand le Omphile Mmoledi gotswa Mabopane

Re buisana le Omphile Mmoledi gotswa Mabopane, Lebanon yo a leng kwa New Zealand, terotswaneng e kwa West Coast, Franz Josef Glacier, Te Waonui Forrest Retreat ka tiro, o bone lekwalo la Matric kwa Ngaka Maseko High School a tsweletsa dithuto tsa gagwe kwa Tshwane Universities of Technology koo a ithutetseng Hospitality Management (3years