Borre ba ba nang le kgwetlho ya matlole or ditshelete akere?

Mo sekhutlwaneng sa kgotla ya borre/ bo ntate re lalelditse Rre Mbuiselo Botha gotswa Commission for Gender Equality re sekaseka dikgwetlho tse bontate ba kopanang le tsona tseo ba iphitlhelang ba retelela ke go tlhokomela malapa a bona ka matlole le gore ba ka fenya kgwetlho eo jang