Mantswe A Supileng 2018 & 2020 Lockdown

Via Dolorosa - Rev Peega
"Rara Baitshwarele; gonne ga ba itse se ba se dirang" - rev. Molale
"Gompijeno o tla nna le nna mo parateising" - Rev. Mahupela
"Mosadi, bona mowao ke yoo! A ba araya moruta a re: bona mmago ke yoo" - Rev Mothobi & Rev Mogorosi
"Ke Nyorilwe" - Rev. Matabogi
"Go Weditswe" - Rev. Zulu
"Rara ke neela mowa wa me mo diatleng tsa gago" Rev Setshedi & Rev. Kwape

Tshobokanyo - Brown Mosiapoa & Rev Tube