Botshelo ko Mexico City le Arulaganye Marumo a tswa ko Magogwe Tlhabologo

Arulaganye Marumo “Rungi” gotswa Tlhabologo, Mahikeng koo a tseneng kwa sekolong sa Mabule Primary, Tlhabologo Middle School le kwa Kebalepile High School mme a tsweletsa kwa UNISA koo a ithutetseng BA (International Relations) gajana o kwa Mexico City, Mexico jaaka a direla lefapha la Lefapha la Merero ya Botšhabatšhaba le Tirisano. (DIRCO)