Ditshwanelo tsa batho ba boswafi le tsa bana ba welang mo mesimeng yo dintlwana boithusetso kwa dikolong le Adv Mantula

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Adv Sipho Mantula, mmatlisisi wa ditiragalo tsa kontinente ya Afrika gape e le molwela ditshwanelo tsa botho, ka letsatsi leno la ditshwanelo tsa botho, bogolo tshwanelo tsa batho ba boswafi le go bana ba welang mo mesimeng yo dintlwana boithusetso kwa dikolong.
Loading player...