20 Mar Mme Christine Nxumalo, yo leene a latlhegetsweng Ausi wa gagwe ka ntlha ya ditiragalo tsa Life Esidimeni

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Mme Christine Nxumalo, yo leene a latlhegetsweng Ausi wa gagwe ka ntlha ya ditiragalo tsa Life Esidimeni, go utlwa maikutlo a gagwe le lelapa ka tshweetso/katlholo e motlatsa moatlhodi wa naga yo a rotseng marapo Dikgang Moseneke a e rebotseng ka mosupologo.

The families of the Esidimeni victims have welcomed the decision by retired deputy chief justice Dikgang Moseneke to award them R1.2 million each.
Loading player...