Bagolegwa ba latlhegelwa ke ditshwanelo tsedi feng fa ba ya kgolegelong le Granny Senye gotswa Rooigrond Medium A

Bagolegwa ba latlhegelwa ke ditshwanelo tse di feng kwa kgolegelong Ms. Granny Senye Motlatsa mokaedi le modulasitulo kwa kantorong ya e lebaneng le maitshwaro a batswarwa , Rooigrond Medium A o re tsholetse dikarabo